Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες ανω των 70€!

0

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Με την παρούσα πολιτική της η εταιρεία «ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ZAKAR Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Ναυπλίου 41 Τ.Κ. 14452 (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα loomdeco.com η οποία και είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (εφεξής «ΓΚΠΔ») και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) [email protected].

1. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.α.. οι οποίες προσδιορίζουν ή δύνανται να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα» 

2. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ως Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων νοείται η κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

3. Παραχώρηση Προσωπικών Δεδομένων

Η παραχώρηση Προσωπικών Δεδομένων στην Εταιρεία μπορεί να είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί όπως προσδιορίζονται εντός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ή μπορεί να είναι προαιρετική. 

Αν δεν παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται  ως απαραίτητα εντός της ιστοσελίδας, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα δεδομένα. Παράδειγμα αποτελεί η αδυναμία εκ μέρους της Εταιρεία να εκπληρώσει τη σύμβαση πώλησης.

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που αναφέρονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες στους κύριους σκοπούς της συλλογής Δεδομένων, αφού η παραχώρηση τους από εσάς χρησιμεύει αποκλειστική στην βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

4. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται

Φροντίζουμε για η συλλογή μόνο των απολύτως απαραίτητων Δεδομένων, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

α. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη ή πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας ή μέσω της προσωπικής σας επαφής και συγκεκριμένα δεδομένα όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), κωδικό πρόσβασης/login password, όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου.

β. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από τις μεταξύ μας συναλλαγές (αγορές, παραγγελίες κ.λπ.) για την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών (όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας συμπεριλαμβανομένου όνομα, επωνύμου, ταχυδρομικής διεύθυνσης, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, αριθμού τηλεφώνου, στοιχείων τιμολόγησης, αριθμού και στοιχείων δικαιούχου της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που ζητήσατε) και τη μεταξύ μας επικοινωνία (μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, του τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου).

γ. Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας.

δ. Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας.

ε. Δεδομένα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που κατά προτίμηση επιλέγετε συνήθως. Προκειμένου να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εμπειρία αγορών σας μαζί μας. 

στ. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.

ζ. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies εδώ.

η. Στοιχεία του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών (π.χ. Facebook, Google κ.λ.π).

θ. Κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς

6. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Κατά περίπτωση χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας:

α. Για να ολοκληρώσουμε τις παραγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν Δεδομένα σας σε τρίτους για την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει (Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαθέτουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, δείτε κατωτέρω).

Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

β. Για τη Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

γ. Για την Επικοινωνία: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε ή/και στα τυχόν παράπονα. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τη δική σας προσωπική εμπειρία.

δ. Για την Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter)/προσφορών: Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων / προσωποποιημένων προσφορών κ.λπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

ε. Για Web push notifications: Ανάλογα με την πλοήγησή σας, μπορείτε να λαμβάνετε, έχοντας προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας, ειδοποιήσεις για τις προσφορές μας, τα νέα και το καλάθι αγορών σας. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

στ. Για Συμμετοχή σε πρόγραμμα επιβράβευσης και διαγωνισμούς: Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται Δεδομένα σας για τις ανάγκες της συμμετοχής σας σε πρόγραμμα επιβράβευσης και διαγωνισμούς. 

ζ. Για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, βάσει των νόμιμων επιχειρηματικών μας συμφερόντων.

η. Γιατί θέλουμε να σας προσφέρουμε προσφορές και προτάσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

ι. Για την προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης μαζί μας για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντός μας. 

ια. Για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών: Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Αυτό βοηθά επίσης στην προστασία των πελατών μας από απάτες.

ιβ. Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας προς εσάς υποχρεώσεις ή κατ΄ εφαρμογή διατάξεων νόμου ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

ιγ. Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε: Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Σας γνωρίζουμε τέλος ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και την πώληση προϊόντων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 

7. Νόμιμη βάση επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

α. Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων που καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων και τους όρους της συμβατικής μας σχέσης

β. Η συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται. Για παράδειγμα όταν επιλέγετε να λαμβάνετε newsletter. Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε πάντα ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.

γ. τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.)

δ. Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.

8. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών.

9. Κοινοποίηση Δεδομένων

Κοινοποίηση Δεδομένων από την Εταιρεία μας

Η Εταιρεία κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων σας με:

α. Τρίτους παρόχους υπηρεσιών, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, μεταφορές και παραδόσεις, διανομή email, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μετά την αίτηση αγοράς κάποιου προϊόντος, ενδέχεται να γνωστοποιούμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, ώστε να ολοκληρωθεί η πληρωμή και η αποστολή του προϊόντος (για παράδειγμα Τράπεζες, Μεταφορικές Εταιρείες κλπ).

β. Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: 

(i) συμμόρφωση μετά από αίτημα οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, 

(ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του, 

(iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και 

(iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη).

γ. Άλλους τρίτους στους οποίους εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Η Εταιρεία παρέχει μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Σας υπενθυμίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς και μέχρι και την ασφαλή μετάδοσή τους στα παραπάνω αναφερόμενα τρίτα μέρη. Η Εταιρεία, παρότι γνωστοποιεί με επιμέλεια και με την προσήκουσα προσοχή τα δεδομένα σας σε τρίτους, δεν δύναται να ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές ή πολιτικές απορρήτου των τρίτων μερών. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήματα σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους θα πρέπει να στρέφονται άμεσα και αποκλειστικά κατά εκείνων.

10. Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρεία μας. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης όπου συντρέχει). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Μερικά παραδείγματα περιόδων διατήρησης Δεδομένων πελατών:

Παραγγελίες: Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε για πέντε (5) χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας.

Εγγυήσεις: Εάν η παραγγελία σας περιλάμβανε εγγύηση, τα σχετικά Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης.

Newsletter: Η δήλωση συγκατάθεσής σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

11. Ασφάλεια Δεδομένων

Για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις απαραίτητες τεχνικές πρακτικές, ώστε να διατηρήσει το αρχείο της και τα δεδομένα σας ασφαλή. Παρότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου δεν είναι δυνατόν να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής, η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα και κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

12. Δικαιώματα

α. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα (αρ.13 ΓΚΠΔ).

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

β. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αρ. 16 ΓΚΠΔ).

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

γ. Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη (αρ. 17 ΓΚΠΔ).

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

δ. Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας (αρ. 20 ΓΚΠΔ).

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

ε. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (αρ. 18 ΓΚΠΔ).

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

στ. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας (αρ. 21 ΓΚΠΔ).

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

13. Άσκηση Δικαιωμάτων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνσή [email protected] με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Τυχόν διαφορά προκύψει από ή σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας υπάγεται προς επίλυση μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας

15. Προσφυγή για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

16. Ισχύς και Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679και έχει τεθεί σε ισχύ από τις 27.2.2021. Δεδομένης της πρόσφατης νομοθεσίας και ενόψει πιθανών τροποποιήσεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων κλπ., η Εταιρεία ενδέχεται περιστασιακά να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική όσο και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.